Tips och verktyg

Tips

För att underlätta administrationen av hemsidan kan man lägga in bokmärken i bokmärkesfältet för t.ex. bildredigeringsprogram, förbundets utbildningssida, länkar till dolda sidor, etc, se bild.

  • Tips för administration och skapande av hemsidor, klicka här
  • Kontrollera "Brutna länkar" i Episerver, klicka här
  • Lägga till bokmärkesfält, klicka här
  • Föra över bokmärken vid byte av webbläsare, se här

Verktyg

  • Tips om användbara verktyg för webbredaktör, bl.a. bildredigering, skicka stora filer, mm.