Föreningsinformation

SPF Seniorerna (tidigare Sveriges Folkpensionärers Riksförbund och Sveriges Pensionärsförbund) bildades 1939 och har cirka 265 000 medlemmar (2018). Organisationen är Sveriges äldsta förening för pensionärer och en av de största ideella organisationerna i landet.

Föreningen i Leksand bildades 1984, och är en lokalförening i Sveriges  Pensionärsförbund (SPF).  Som en del av Sveriges Pensionärsförbund strävar vi att bevaka dina rättigheter som pensionär såväl på riksplanet som på det lokala planet. Föreningen har i dag drygt 400 medlemmar.

Vi välkomnar alla seniorer inom Leksand, samt deras maka/make eller sambo. Vi eftersträvar att ordna innehållsrik och meningsfylld verksamhet för våra medlemmar.

Som medlem får du delta i studiebesök, studiecirklar, resor och utflykter. Du får nya vänner, trivsel och gemenskap i en meningsfylld sysselsättning. Varje månad ordnas ett månadsmöte med föredrag och underhållning.
För tid och plats, se Kalender

Med medlemskapet följer t.ex.:

  • Möjlighet att påverka de viktiga äldrefrågorna.
  • Möjlighet att teckna en förmånlig olycksfalls- och livförsäkring.
  • Mötesförsäkring, en olycksfallsförsäkring som gäller under SPF mötet.
  • Ett medlemskort som ger rabatt på allt från energi till resor och tidningar.
  • Medlemstidningen Senioren nio gånger om året (värde 270 kronor).
  • Idrottstävlingar och motionsaktiviteter.
  • Medlemskap i en lokalförening som ger många möjligheter till en mängd aktiviteter, resor, föredrag, idrott och samvaro.

Detta får du för medlemsavgiften 255 kr/år