Motioner inför årsmöte

Motioner inför årsmöte ska vara föreningen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet till leksand@spfdalarna.se

EN GOD FORTSÄTTNING TILLÖNSKAS VÅRA MEDLEMMAR!