Trafikombud

Trafikombud på lokal- och distriktsnivå bevakar trafikfrågor av intresse för föreningarnas medlemmar.

Trafikgruppen i SPF Leksand

Trafikgruppen inom SPF, Leksand bildades under 2018 och består av Berndt Bergkvist, Jan Östberg, Kerstin Svartling och Urban Näsgårde.
Gruppen har flera års erfarenhet av trafik och trafiksäkerhet. Jahn inom vägbyggnad och Bernt inom trafikövervakning, information och fortbildning i trafik.

Protokoll, Rapporter och annan information