Betala medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften för SPF Seniorernas faktureras av förbundet (central uppbörd). Numera kan man även betala med e-faktura via banken. Anmäl dig, dock senast 31/12, för att få nästa års medlemsavgift via e-faktura.

De andra alternativen är att betala med autogiro eller med det inbetalningskort som förbundet skickar till medlemmarna.

För med detaljerad information:

Ylva Yngvesson tipsade i vår tidning "SENIOREN" om hur du kan organisera dina räkningar för att slippa förtretliga avgifter, läs mer här.