Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Pensionärsrådet sammanträder två gånger på våren och två gånger på hösten.
Planerade KPR-möten 2024: 13 februari, 7 maj, 17 september, 3 december.

Protokoll, rapporter och minnesanteckningar

  • Kommunens KPR - minnesanteckningar, se här
  • Föreningens protokoll, rapporter och minnesanteckningar från KPR möten sedan 2012,  se här

Hemtjänstindex

  • Nu är resultaten för Hemtjänstindex 2023 publicerade. Indexet ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. För mer information, se här.

Ett viktigt forum för oss seniorer!

  • Vi är nu två representanter för SPF i KPR.
  • I de förmöten vi har före varje KPR-möte ingår även PRO och SKPF.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärernas organisationer, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vi har i dag två medlemmar som representerar vår förening på KPR-mötena. På dessa möten, fyra gånger per år, får våra representanter information om hur man i kommunen tänker och arbetar med frågor som rör oss äldre. Till det får vi också föra fram våra synpunkter och ställa frågor.

Enad seniorfront

Två veckor före varje möte på kommun träffas våra, SKTF och PRO.s representanter för att tillsammans ta fram aktuella frågor. Att på det sättet visa en enhetlig front ger styrka och tyngd. Krav och frågor sammanfattas och lämnas skriftligt till kommunen ca 10 dagar före varje KPR möte.

Möjligheten som vi på det här sättet har - att föra fram leksandspensionärernas samlade talan, ställa frågor och hämta information från kommun - är naturligtvis mycket viktig.

Fram med dina synpunkter

Både Du och jag har självklart frågor, synpunkter och ideer om hur det borde vara för oss seniorer i Leksand. 

En hindrande trottoarkant, ideer om äldrevården, seniorbostäder eller det där med … . Fram med det till KPR-gruppen eller någon i styrelsen som för det vidare.

Efter varje KPR-möte skriver våra medlemmar i gruppen ett sammandrag från mötet som därefter finns att läsa på hemsidan under KPR. Information får du också på månadsträffarna.