Patientråd

Vårdcentralernas patientråd har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjukvården. De är kopplade till de landstingsdrivna vårdcentralerna och har cirka två möten per halvår. SPF:s represent vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vårdcentralens patientråd.

Kontakta: Eva Jonsson, tel: 070-665 69 10, e-post: joneva46@gmail.com

Protokoll, minnesanteckningar & Rapporter