Möteskalender

Här annonserar vi kommande aktiviteter initierade av distriktet och förbundet, som t ex styrelsemöten, utbildningar och konferenser.

Distriktsstyrelsens möten2024
Normalt hålls dessa i Falun på Åsgatan 37, något styrelsemöte kan komma att förläggas på annat ställe t.ex. hos någon förening.

Förslag till datum för distriktets styrelsemöten 2024:
17 januari
21 februari
13 mars
15 maj --------- Hos SPF Seniorerna Orebygden
12 juni
14 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Distriktets årsstämma 10 april 2024
Här finns information från årsstämman
Linje_820x1.jpg

Ordförandekonferenser 2024
2024-06-12
2024-11-16 
Linje_820x1.jpg

Distriktets konferenser 2024
2024-05-30 Folkhälsokonferens
Linje_820x1.jpg

Förbundskongress 2023
14-15 juni      Hölls på Lidingö i Stockholm
Daladistriktets kongressombud: 
Anders Runström, Birgitta Thulin, Gunilla Barkar och Ing-Marie Annasdotter

Nästa Förbundskongress blir 2025Linje_820x2.jpg