Fjärrhjälp

Hjälp på distans med fjärrstyrning - PTS

  • Post- och telestyrelsens hjälpsidor för TeamViewer och Chrome Remote Desktop, se här.

Microsoft snabbhjälp - Windows dator

  • Lösa datorproblem via snabbhjälp, se här.

Vägledning för fjärrstyrningstjänster – för dig som stöttar äldre

  • Den här vägledningen har tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS) inom ramen för regeringsuppdraget att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet covid-19.