Fjärrhjälp

Microsoft snabbhjälp - Windows dator

Om man behöver hjälp på sin Windows dator tycker jag att "Snabbhjälp" är ett bättre alternativ än TeamViewer eftersom det redan finns installerat på datorer med Windows10 och 11.

  • För att lösa datorproblem via "Snabbhjälp", se här.

TeamViewer

Kan användas för att styra både Windows- och Mac-datorer samt
smarttelefoner och surfplattor, se här.

  • Starta Quicksupport utan att något program installeras, klicka här
    För mer information, se här

TeamViewer - Quicksupport, surfplatta, mobiltelefon

Hjälp på distans med fjärrstyrning - PTS

  • Post- och telestyrelsens hjälpsidor för TeamViewer och Chrome Remote Desktop, se här.

Vägledning för fjärrstyrningstjänster – för dig som stöttar äldre

  • Den här vägledningen har tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS) inom ramen för regeringsuppdraget att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet covid-19.