Styrelsen

Eva Jonsson

Styrelsen ordförande

Urban Näsgårde

Styrelsen vice ordförande

Gunilla Lööw Östning

Styrelsen sekreterare

Elsie Mas

Styrelsen kassör

Ellen Arnesson

Styrelsen ledamot

Kerstin Bjarby

Styrelsen ledamot

Agneta Lindberg

Styrelsen ledamot

Lisa Salmi

Styrelsen sekreterare

 Uppdaterad: 2022-05-01