Digitala tjänster

Banktjänster

Betaltjänster

Digitala tjänster hos sjukvården, myndigheter, mfl.

 Internetstiftelsen har en del bra information: