Videomöten

För föreningens videomöten används Zoom eftersom förbundet och SV använder det i de flesta fall. Den som administrerar mötet måste ha ett konto, men inte övriga.

Använd om möjligt Google Chrome eller Microsoft Edge som webbläsare, så kan du få översättning.

Zoom

- SPF Seniorerna -  Zoom-kurser

  • Manualer för verktyget Zoom, samt inspelningar från utbildningstillfällen, se här.
  • Studieförbundet Vuxenskolan har samlat information om ett antal verktyg man kan använda för att gå över till digital folkbildning, se här.

Andra alternativ:

Jitsi

Microsoft Teams