Videomöten

För föreningens videomöten används Zoom eftersom förbundet och SV använder det i de flesta fall. Den som administrerar mötet måste ha ett konto, men inte övriga.

Använd om möjligt Google Chrome eller Microsoft Edge som webbläsare, så kan du få översättning.

Studieförbundet Vuxenskolan har samlat information om ett antal verktyg man kan använda för att gå över till digital folkbildning, se här

Zoom

- SPF Seniorerna -  Zoom-kurser

Andra alternativ:

Jitsi

Microsoft Teams