Vandringar

I samarbete med Friluftsfrämjandet ordnas vandringar, se här.

Skogsvandringar, onsdagar

Se kalender, klicka här.

Skogsvandringar för vuxna är 8-15 km. Grova skor alternativt stövlar. Matsäck för två raster är lämpligt. Samling brukar ske vid Kulturhusets parkering kl. 09.00. Avgift vid både korta och långa vandringar är 20 kr för annonskostnaderna.

Friluftsfrämjandet och SPF:s Friskvårdsgrupp genomför skogsvandringar vår och höst. Vandringarna går på onsdagar på olika ställen runt om i kommunen eller i någon av grannkommunerna.

Information

Friluftsfrämjandet annonserar vår och höst i MAGASIN LEKSAND om datum m.m. för sina vandringar. Ev frågor hänvisas till ordförande Bengt Liss.

Därutöver skickar främjandet inför varje veckovandring, via mail, information om kommande vandring (i regel söndag för veckans vandring). Mailet går till ett 50-tal vandrare. Nya vandrare förs upp på listan första gången de deltar.

Uppdaterad information om eventuella ändringar fås av Bengt , 070-329 09 70.

Läs mer