Resor & utflykter

På grund av svårigheterna att fylla en resa med enbart deltagare från vår förening har vi startat ett samarbete med övriga föreningar.

I mån av plats är du välkommen att delta i de resor som annonseras av de olika föreningarna i distriktet, se Distriktets Resekalender

Resor o endagsutflykter:

Om inte annat anges startar vi från Kulturhusets parkering.
Om du inte anmält återbud senast tre dagar före avresa betalar du enligt nedan.
Betalning sker enligt påannonsering beroende på vem som arrangerar.

Styrelsens beslut om resor:

Avanmälan vid endagsresor måste göras senast 3 dagar före avresan.
Avanmäler du senare eller uteblir tas en avgift på 100 kr ut och du får stå för din del av busskostnaden.

Betald biljett till konsert o.d. får du också stå för, om inte biljetten kan säljas.

Vid längre resor gäller andra avbokningsregler. När vi anlitar utomstående arrangörer gäller deras betalningsrutiner.

  • Regler: till korta endagarsutflykter har föreningens egna medlemmar i första hand tillträde, till längre utflykter kan alla medlemmar i distriktet anmäla sig.

Vårt Bankgiro nummer är 817-1332.
Vi har skaffat Swish: Numret är 123 271 54 98

Bilder och reportage från genomförda resor, se "Referat".