2021

Årsmöte 12 augusti 2021

  • Dukat för årsmöte enl. gällande ´coronarestriktioner´
  • Britt-Marie avtackas som friskvårdsansvarig.
  • Gunnar underhåller
  • Dukat för årsmöte enl. gällande ´coronarestriktioner´
  • Britt-Marie avtackas som friskvårdsansvarig.
  • Gunnar underhåller

Årsmöte för SPF Seniorerna Odensjö den 12 augusti 2021 på Tallklinten i Odensjö.

P.g.a rådande pandemi blev mötet uppskjutet från februari till augusti med vissa restriktioner i möteslokalen t.ex max 8 pers. per bord med 1 m mellanrum.

Parentation hölls för fyra avlidna medlemmar. Britt-Marie läste en dikt som följdes av en tyst minut.

Läs verksamhetsberättelse för 2020 här

Ordförande Sive Björk hälsade sedan 41 medlemmar välkomna till mötet som inleddes med godkännande av dagordning och utlysande av mötet.

Ordförande Sive Björk valdes till mötesordförande och Lena Nennefors till sekreterare.

Medlemsavgift för 2021 fastställdes till 250 kr/år.

Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes.

Britt-Marie Nilsson avtackades som friskvårdsansvarig.

Efter avslutade mötesförhandlingar serverades middag bestående a sill och potatis, jordgubbar och glass.

Gunnar Jönsson underhöll med en sann historia från sin skoltid. 

Mötet avslutades med kaffe och kaka då även lotterier såldes med vackra blommor som vinster.

Läs protokoll Årsmöte 12 augusti 2021

Läs verksamhetsberättelen för 2020 här