Gökotta

Gökotta den 18 maj i Odensjö hembygdspark.