Mars

Vinterpromenad Byholma med fika mot den soliga stationsväggen.