Månadsmöte september 2019

Månadsmöte den 19 september på Tallklinten.

SPF Seniorerna Odensjö bjöd in till månadsmöte den 19 september på Tallklinten,Odensjö.

Ordförande Sive Björk öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Sive redogjorde för senaste KPR-mötet. Dessa hålls 2 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

Ett par punkter på KPR-mötet: ordet brukare numera skall heta vårdtagare. För att hjälpa de ensamma äldre ska kommunen skicka ut info om olika aktiviteter som finns att tillgå.

Lisbeth informerade om våra cirklar. Kom förslag att ordna yoga.

De som vill ut och resa har möjlighet att åka på julresa eller vårresa till Holland. Sive kontaktas i så fall.

Skrivelsen angående skötseln av kyrkogården och som även underecknades av SPF fick stor respons av Kyrkorådet.

Efter mötesförhandlingarna visade Anders Andersson från Åled bilder.

Han tar sina bilder från drönare och har vunnit priser för sina fantastiska bilder.

Mötets värdar var Gunvor, Stig Sune och Irma.

Här har vi några av mötesdeltagarna.

Ordförande och sekreterare i allvarligt? samtal.

Tll slut fick vi gott kaffe med smörgås och kaka och chans att vinna på vårt lotteri.