2020

Årsmöte 13 februari 2020

  • Den traditionella smörgåstårtan som serveras på årsmötet
  • Vår underhållare för kvällen Johnny Eliasson
  • Den traditionella smörgåstårtan som serveras på årsmötet
  • Vår underhållare för kvällen Johnny Eliasson

Årsmöte för SPF Seniorerna Odensjö den 13 februari 2020 på Tallklinten i Odensjö.

Ordförande Sive Björk hälsade 47 medlemmar välkomna till mötet. Förhandlingarna inleddes med godkännande av dagordning och utlysande av mötet.

Håkan Nilsson valdes till mötesordförande och Gunilla Karlsson till sekreterare.

Till ordförande omvaldes Sive Björk och till ny styrelsemedlem valdes Lena Nennerfors.
Omval av övriga styrelsemedlemmar.

Medlemsavgift för 2021 fastställdes till 250 kr/år.

Gunilla Karlsson avtackades som avgående styrelseledamot.

Efter avslutade mötesförhandlingar underhöll Johnny Eliasson från Ljungby.

Därefter serverades smörgåstårta. Mötet avslutades med lotterier, kaffe och kaka.

Protokoll för årsmötet kommer att finnas tillgängligt efter justering.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019.

Protokoll Årsmöte den 13 februari 2020