Juni-Juli

I början av juni gick vi Kyrkvägen från Dyhult fram och åter. Då tog Gertrud täten. I juli var vi i Odensjö vid ett tillfälle och stannade vid Bolmens sköna strand. Senare i månaden tog vi en tur på Rocknen och fick se myrliljorna.