Boule

Boule i Odensjö

Eftersom det inte finns någon bouleverksamhet har hembygdsföreningen tagit över skötsel av boulebanan.

Möjlighet finns också att ta kontakt med andra SPF-föreningar som Vrå/Lidhult eller Unnaryd.

Det går även bra att höra om deltagande i Byholma där det spelas boule måndagar kl 13.00. Kontaktperson: Lennart Pettersson tel. 0372-24098