Månadsmöte i september

Månadsmöte den 16 september 2021 på Tallklinten, Odensjö

  • Ordförande, dagens sekreterare och kvällens föreläsare. Till synes djupt koncentrerade!
  • Inte så många men nöjda deltagare
  • Ordförande, dagens sekreterare och kvällens föreläsare. Till synes djupt koncentrerade!
  • Inte så många men nöjda deltagare

Månadsmöte för SPF Seniorerna Odensjö den 16 september 2021.

Efter ett uppehåll sedan januari 2020 kunde vi åter träffas på Tallklinten för ett ordinarie månadsmöte.

Mötet öppnades av ordförande Sive Björkoch alla 27! deltagare hälsades välkomna. 

Aktiviteter:

Bokcirkeln har kommit igång med träff första onsdagen i månaden kl 14.00 på Träffpunkten i Lidhult. Måndagspromenaderna fortsätter som vanligt på måndagsförmiddagarna.

För den som är ressugen  arrangerar SPF Kronoberg  resor till julmarknad i Stralsund och Holland i april.

Spf Kronoberg inbjuder även till Kick Off  måndagen den 4 oktober kl 13.00 i Växjö konserthus. 

Information om resor och Kick Off finns på Kronobergsdistriktets hemsida.

Istället för dansfest i oktober åker vi ut tillsammans för lunch på Charlottenlund i Långaryd den 21 oktober. För mer information se  "Senaste nytt" .

Efter avslutat möte serverades kvällsfika .

Som avslutning berättade Göran Johansson fr. Halmstad om de svenska rovfåglarnas återkomst och visade fantastiskt vackra bilder  och även en film om fiskgjusar. Ett mycket uppskattat inslag på mötet och han tackades med varma applåder.