Månadsmöte april

Månadsmöte den 20 april på Tallklinten.