Årsmöte

Årsmöte 9 febr. 2017

SPF Seniorerna Odensjö har haft årsmöte på Tallklinten i Odensjö.

Det hölls parentation över en avliden medlem. Britt-Marie Nilsson läste en dikt av Bo Zetterling.

Till mötesordförande valdes Håkan Nilsson och till sekreterare Gunilla Karlsson.
Sive Björk omvaldes som ordförande.
Doris Svensson omvaldes som kassör.
Som styrelseledamöter omvaldes Doris Svensson och Håkan Nilsson.
Till nytt studieombud valdes Gunilla Karlsson
I resekommittén kvarstår Gunhild Dolk och Kerstin Lindestam.
Lillemor Halldén, studieombud och Gunnar Jönsson,revisor avtackades av ordföranden med presenter.
Efter mötet serverades smörgåstårta, kaffe och kaka.
Mötet avslutades med Bingo.

Se protokoll här SPF Seniorerna Odensjö Årsmöte den 9 februari 2017.pdf