Januaripromenader

16/1 Fantastisk morgon i Snidestorp, 30/1 Till Mosslida i dimma.