Sommar

Promenader juni - augusti

 • Samling vid kåtan i Moanäs
 • Fika i ett vägskäl - Gårdshult
 • Trollsmör?
 • Tykagård
 • Fika på Unnaryds Goif:s läktare
 • Promenad på Lidhultsåsen utmed Askaken och Ältasjön.
 • Det finns mycket att läsa på tavlorna vid reservaten.
 • Nu är vi I Björkenäs. Mörkt moln?
 • Ska det komma något uppifrån?
 • Lite besvärligt ibland!
 • Ja. lite besvärligt!
 • Svamppedagogen i farten!
 • Vems gran var det nu?
 • Nu är vi på Mästocka ljunghed.
 • Håll tungan rätt i mun vid nedgång!
 • Vacker natur! Björsjön...
 • 13000 år gamla stenblock efter inlandsisen.
 • Ljung förstås....
 • ...och även lite lingon.
 • Heden betas av kor .
 • En fika uppe på heden i det vackra vädret.
 • Samling vid kåtan i Moanäs
 • Fika i ett vägskäl - Gårdshult
 • Trollsmör?
 • Tykagård
 • Fika på Unnaryds Goif:s läktare
 • Promenad på Lidhultsåsen utmed Askaken och Ältasjön.
 • Det finns mycket att läsa på tavlorna vid reservaten.
 • Nu är vi I Björkenäs. Mörkt moln?
 • Ska det komma något uppifrån?
 • Lite besvärligt ibland!
 • Ja. lite besvärligt!
 • Svamppedagogen i farten!
 • Vems gran var det nu?
 • Nu är vi på Mästocka ljunghed.
 • Håll tungan rätt i mun vid nedgång!
 • Vacker natur! Björsjön...
 • 13000 år gamla stenblock efter inlandsisen.
 • Ljung förstås....
 • ...och även lite lingon.
 • Heden betas av kor .
 • En fika uppe på heden i det vackra vädret.

Juni månad bjöd på promenader i bl.a. Moanäs och Gårdshult. Under juli har vi varit i Skälhult, Tykagård, på Rocknen och i Unnaryds samhälle. I augusti besöktes Karsnäs, Askaken i Lidhult, Björkenäs och Mästocka ljunghed.