Årsmöte

Årsmöte den 8 febr. 2018

SPF Seniorerna Odensjö har haft årsmöte på Tallklinten i Odensjö.

Parentation hölls över avliden medlem. Gunilla Karlsson läste dikt av Pär Lagerqvist.

Till mötesordförande valdes Håkan Nilsson och till sekreterare Gunilla Karlsson.

Sive Björk omvaldes till ordförande för 2018.

Övriga styrelsemedlemmar kvarstår eller omvaldes.

Till styrelsesuppleanter valdes Jan-Ove Persson, Lisbet Johansson och Stig Olsson.

Efter mötet serverades smörgåstårta och kaffe med kaka och därefter avslutades mötet med bingo.

Läs protokoll här