Stadgar

SPF Seniorerna Odensjö följer SPF:s normalstadgar