SPF Odensjö

SPF Seniorerna Odensjö

  • Styrelsen 2020
  • SPF-möte från 1970-talet med ordf. Isak Persson (längst upp t.v.)
  • Styrelsen 2020
  • SPF-möte från 1970-talet med ordf. Isak Persson (längst upp t.v.)

SPF Seniorerna Odensjö

Styrelse 2020 är Sive Björk (ordförande), Jan-Ove Persson (vice ordförande), Lena Nennefors (sekreterare), Doris Svensson (kassör), Gunvor Nyberg (ledamot), Billy Björk (suppleant). Lisbeth Johansson, Stig Ohlsson (suppleanter) ej med på bild.

Pensionärsföreningen bildades 1976 med det första mötet den 3 dec. samma år.

Styrelsen valdes enligt följande: Ordförande: Isak Persson Björkenäs, v. ordf: Arndt Johansson Hästhult, Sekr: Emmy Svensson Byholma, Kassör: Harriet Andersson Odensjö, Ledamot: Ture Jönsson, Odensjö

Vid detta möte anmälde16 personer sig som medlemmar. Med sitt stora intresse för föreningen var Isak en av eldsjälarna fram till sin bortgång hösten 1985. Efter Isak har föreningen haft följande ordförande.

Nils Johansson Nydala        1986 -1991

Einar Persson Röshult         1992 -1993

Sten Andersson Vret            1994 -1997

Ingrid Andersson Gårdshult  1998 - 2008

Leif Pettersson Skrinhult       2008 -2012

Karl-Anders Sjöberg Torarp   2013 - 2013 (kort period p.g.a sjukdom och dödsfall)

Gunhild Dolk Vret                   2014 -2014

Björn Lindestam Vret              2015- 2015

Sive Björk Loshult                   2016 -                            

Medlemsantalet har växlat under åren.  Antal medlemmar 2019 var 84 st. och 5 vänmedlemmar.

Vi värnar om gemenskapen i föreningen och bygden och anordnar aktiviteter med tanke på livskvalite´ och glädje.

Vi har månadsträffar med föredrag, dans eller annan underhållning  på Tallklinten, Odensjö.
Vi gör även studiebesök och resor. Studiecirklar anordnas.
Varje måndag förmiddag promenerar vi, oavsett väder, på olika platser.
Boulebana finns i Hembygdsparken i Odensjö. Läs under `Aktiviteter`  och `Program`för mer information.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till aktiviteterna.


.

.