Medlemsförmåner

Som medlem i SPF Seniorerna har du tillgång till olika medlemsförmåner och rabatter. Det finns medlemsförmåner på förbundsnivå som gäller i hela landet, men även medlemsförmåner genom SPF Seniorerna Skånedistrikt som endast gäller i Skåne. Vissa lokalföreningar har också förhandlat fram egna medlemsförmåner och rabatter hos lokala företag, kolla gärna på din förenings hemsida. Det lönar sig att vara medlem i SPF!

Distriktsförmåner


Förbundsförmåner