Ålderism och ordet "brukare"

Ålderism eller åldersdiskriminering är kanske den mest accepterade formen av fördom som existerar idag och den form av diskriminering, som det tas lättast på. Även om ålderism inte är begränsad till någon speciell ålder, så är det de äldre som drabbas mest.

  • Ordet "brukare" är nedsättande och ovärdig. SPF Seniorerna är inga brukare!

Åldersdiskriminering av äldre genomsyrar hela vårt samhälle – lagar, riksdag, näringsliv, offentliga sektorn mm. Fr o m den 1 januari 2013 gäller en ny diskrimineringslag, som även omfattar de äldre, och lagen är tvingande.

SPF Seniorerna har beslutat att föra kamp mot åldersdiskriminering. Det är ett högt prioriterat område inom vårt förbund. Distriktstyrelsen har utsett May Öberg att föra kampen mot ålderism.

May uppmanar alla föreningar och SPF-medlemmar att motverka ordet brukare. "SPF Seniorerna är inga brukare". Vi är, oavsett var vi bor, hyresgäster – även inom äldreboende har vi hyreskontrakt – kunder, om vi nyttjar omsorgstjänster och patienter om vi är sjuka, oavsett om vi vårdas inom regionen eller kommunen.

Brukare
är inte bara en förnedrande benämning på en person, som under många år arbetat och medverkat i samhället. Det sätter också en mycket negativ prägel på omsorgsverksamheten och dess personal. Statusen att arbeta med äldre blir mycket låg.

Den 27 mars publicerade Sydsvenskan m fl andra tidningar i Skåne en insändare av May angående benämningen "brukare".

Flera kommuner i Skåne har tagit bort benämningen "brukare". May påpekar och verkar i alla sammanhang för att benämningen ska betraktas som åldersdiskriminerande.

DO (Diskrimineringsombudsmannen) har ännu ej besvarat skrivelsen angående diskriminering – diarienummer ANM 2017/2262, vilket innebär att myndigheten diskriminerar äldre.