Information om medlemskorten

Uppdaterades: 18 november 2019

Frågor och svar om SPF Seniorernas medlemskort!

Nya och kraftigare medlemskort

Föreningen kan beställa medlemskort från SPFs webbshop 

När kommer medlemskortet? 
Medlemskortet kommer med andra numret av tidningen Senioren

Hur ska medlemmar som har taltidning eller avsagt sig tidningen (utan att vara hushållskopplade) få medlemskortet?
Förbundet kommer att göra ett separat utskick till dessa medlemmar.

Varför är det två kort som skickas ut?
Många av våra medlemmar är hushållskopplade, det vill säga att det bor två medlemmar på samma adress som får ett exemplar av tidningen. För att säkerställa att alla medlemmar får varsitt medlemskort har vi lagt två kort på det inbladade arket.

Vad ska medlemmen göra med det extra kortet?
Medlemmen kan gärna spara det, det är ett extra kort att ha till hands om man skulle tappa bort kortet. Vill man inte spara det, kan kortet slängas.

Varför är inte förening och namn tryckta på kortet?
Att trycka förening och medlemmens namn på kortet ställer mycket höga krav på att rätt kort kommer i rätt tidning och till rätt medlem. För att eliminera risken att det står felaktiga uppgifter på kortet har förbundet valt att varken ha med föreningens eller medlemmens namn på kortet. (De hårda plastkort som funnits tidigare har inte heller haft föreningsnamn på sig.)

Varför ska medlemmen skriva sitt namn på baksidan?
För att visa att detta är just medlemmens kort och ingen annans.

Det står årtal på, får medlemmen ett nytt kort nästa år?
Ja, det kommer att skickas ut ett nytt kort 2018.

Vad ska medlemmen göra om hen tappar bort kortet eller om det går sönder?

Medlemmen ska i första hand kontakta sin förening som då bistår medlemmen med ett nytt medlemskort. I förbundets webbutik kommer det att finnas medlemskort som föreningarna kan beställa hem och dela ut till nya medlemmar och till medlemmar som tappat bort sitt medlemskort. Korten kommer att vara gratis, endast frakt tillkommer.

Hur får nya medlemmar sina medlemskort?

I första hand är det föreningen som ser till att nya medlemmar under året får sina medlemskort (det vill säga medlemmar som gått med i förbundet efter det att Senioren med medlemskort har skickats ut). I förbundets webbutik kommer det att finnas medlemskort som föreningarna kan beställa hem och dela ut till nya medlemmar och till medlemmar som tappat bort sitt medlemskort. Korten kommer att vara gratis, endast frakt tillkommer.

Hur får föreningarna tag på nya medlemskort?

I förbundets webbutik kommer det att finnas medlemskort som föreningarna kan beställa hem och dela ut till nya medlemmar och till medlemmar som tappat bort sitt medlemskort. Korten kommer att vara gratis, endast frakt tillkommer.

På förbundets intranät under rubriken Trycksaker/Medlemskort 2017 finns det också möjlighet för distrikt och föreningar natt skriva ut ark med medlemskort om man med kort varsel behöver ta fram och distribuera medlemskort och inte har möjlighet att invänta leverans från webbutiken.

Kansliet kommer också att skicka ut ett antal ark med de nya medlemskorten till varje distrikt.

Vad ska medlemmen göra med sitt gamla plastkort?

Om det är ett kort med det nya namnet och logotypen på (SPF Seniorerna) så kan medlemmen behålla och fortsätta använda det. Om det är ett kort med den gamla logotypen så kan medlemmen kasta det.

Varför kommer kortet med tidningen och inte med ett separat brev? 

Tidningen går ut till alla medlemmar, att bifoga medlemskortet med tidningen blir därför mycket kostnadseffektivt. Att skicka medlemskortet i ett separat brev skulle lågt räknat kosta ca 1,2 miljoner, pengar som kan komma medlemmarna till större nytta på annat sätt. 

Publicerades: 02 mars 2017 Uppdaterades: 18 november 2019