SkåneDistriktets valberedning

Uppdaterades: 18 september 2018

Här finns information om SPF Seniorerna Skånes valberedning samt blanketter och information om nomineringar till distriktsfunktionärer.

Utskickade dokument nomineringar inför år 2019

Missivbrev från valberedningen 2018.pdf

Nuvarande FUNKTIONÄRER Skånedistriktet år 2018_2019 PDF

Föreningssvarsblankett Valberedningen 2018_2019 i PDF      Excel

 

Dokument tidigare år: 

Nominerinar inför stämman 2018 etc. Protokoll Valberedningen per 171122.pdf

Utskickade dokument för nomineringar inför år 2018

Missivbrev september 2017.pdf

Föreningssvarsblankett nominering stämma.pdf   Excel

Nuvarande valda FUNKTIONÄRER 2017_2018.pdf

Ansvarsområden för styrelse m fl 2016.pdf 

 

RIKTLINJER FÖR SKÅNEDISTRIKTETS VALBEREDNING

Per år 2017

VALBEREDNINGEN SKALL:

 1. Nominera kandidater så att Distriktets styrelse samt övriga funktioner verkar på bästa sätt.
 2. Ge Föreningarna information om vad som krävs för att arbeta i Distriktets styrelse, utskott och kommittéer.


VALBEREDNINGS UPPDRAG KRÄVER:

 1. Kunskap om Förbundets och distriktets mål.
 2. Kunskap om vad olika uppdrag kräver.
 3. Kunskap om kandidaternas bakgrund och kompetens.
 4. Att kandidaterna har olika regional förankring.
 5. Att hålla sig ajour med hur uppdragen sköts av nuvarande personer.
 6. Att hålla sig informerad om styrelsearbetet genom deltagande på möten och konferenser.
 7. Att få protokoll från alla styrelsemöten.
 8. Att förnya och föryngra styrelsen utan att erfarenhet och kontinuitet går förlorad.
 9. Arbete med hög integritet och sekretess.


VISSA TIDSFÖRHÅLLANDE

Valberedningens förslag skall vara klart i mitten av februari.

Senast i september klara ut vilka som är tillgängliga för omval och vilka som faller för åldersstrecket (8 år i styrelsen).

Föreningarna skall ha minst 2 månader för att ta fram kandidater.

Publicerades: 23 maj 2017 Uppdaterades: 18 september 2018