Medlemsavgift vid föreningsbyte

Information och rekommendation om betalning av medlemsavgift för medlemmar.

Om medlemsavgift

På föreningskortet i medlemsregistret finns föreningens egen andel av den totala medlemavgiften, som består av tre delar (lokalförening, distrikt och förbund)

Klickar man på raden som finns under sektion "Avgifter", så kommer man till en sida där lokalföreningens "delavgift" anges. Där kan man också ändra avgiften från ett datum man själv väljer. Viktigt är att ange slutdatum för tidigare avgift.

Har föreningen central uppbörd, så betalar en ny medlem som registreras efter den 1/10 medlemsavgiften för hela nästkommande år (årets sista tre månadeer på köpet)

Brev om central uppbörd per 170906

Brev om lokal uppbörd per 170906

Föreningsbyte - Vart skall man betala

1 januari varje år fastställer förbundet antalet medlemmar i varje förening, i enlighet med SPF Seniorernas förbundsstadgar §6. Det är den tidpunkten som är avgörande för vilken förening en medlem ska betala sin medlemsavgift. Om medlemmen byter förening innan medlemsavgiften är betald så ska medlemmen ändå betala till den förening där medlemskapet fanns 1 januari.

Om en medlem byter mellan två föreningar som båda valt central uppbörd så ser förbundet till att medlemsavgiften betalas till rätt förening, det vill säga den förening där medlemmen var medlem 1 januari.

Om en medlem byter från en förening med central uppbörd till en förening med lokal uppbörd så skickar förbundet ut inbetalningskort till medlemmen med rätt avgift från den förening som medlem var medlem i den 1 januari. Den nya föreningen, med lokal uppbörd, ska inte skicka ut inbetalningskort.

Om en medlem byter från en förening med lokal uppbörd till en förening med central uppbörd ska den första föreningen ombesörja att medlemmen betalar medlemsavgiften till dem. Förbundet skickar inte ut något inbetalningskort.

Om en medlem byter från en förening med lokal uppbörd till en förening som också har lokal uppbörd ska den första föreningen ombesörja att medlemmen betalar medlemsavgiften till dem. Den nya föreningen ska inte skicka ut något inbetalningskort.