Information kring olika pensionärsråd

Uppdaterades: 03 december 2020

SPF Seniorerna Skåne verkar i olika pensionärsråd. Bland annat KPR, Kommunala pensionärsråd i Skånes kommuner och CPR, central pensionärsrådet, i Region Skåne.

KPR – Kommunala pensionärsråd

Råden finns i de flesta kommuner. I någon kommun kan det vara tillsammans med Handikapprådet. Ledamöterna utses normalt i föreningarna och, beroende på hur det ser ut i respektive kommun, i  samorganisationer eller i kretsar vart fjärde år.
SPF Seniorerna Skåne arbetar för att KPR, i alla Skånes 33 kommuner, skall vara remissinstanser och arvoderade av kommunen. Idag ser förhållandena olika ut från kommun till kommun. SPF Seniorerna Skåne anser att kommunerna borde uppskatta och ta tillvara den kunskap den finns bland seniorerna i större utsträckning.

På SPF Intranät (som hittas via mina sidor) hittas information och handböcker för pensionärsråd.

Har Skånedistriktet haft en konferens, så kan material normalt hittas här. 

Gunnar Degerman har år 2010 skrivit boken "Goda Råd". Boken har fortfarande många poänger och kan laddas ner här.

CPR – Region Skånes Centrala Pensionärsråd

CPR verkar under Hälso- och sjukvårdsnämnden. Representanter för SPF Seniorerna ingår i CPR.

Protokoll mm

Program för SPF Seniorerna Skånedistriktets arbete i CPR i perioden 2019-2022

 

Publicerades: 03 maj 2017 Uppdaterades: 03 december 2020