Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Uppdaterades: 18 november 2019

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation i Studieförbundet Vuxenskolan och en av SV:s största kunder och samarbetspartners. På denna sida presenteras allmän information om SV. SPF-kurser i som arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ligger på andra sidor.

Studieförbundet Vuxenskolan omorganiserar år 2016 och 2017. SV i Skåne består numera av tre avdelningar; Malmö, Lund och Skåneland.

Studiekatalog 2019-2020

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 18 november 2019