GDPR - Dataskyddsförordningen

Uppdaterades: 04 maj 2018

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförorning att gälla. Här ligger diverse information från SPF Seniorerna.

Det är många kontakter om integritetsfrågor, dataskydd och personuppgifter.
SPF Seniorerna har texter om GDPR på organisationens intranät. Texterna fungerar som råd och rekommendationer. Nedan länkar till dessa texter.

SPF Seniorernas intranät om integritet – dataskydd och personuppgifter
https://medlem.foreningssupport.se/spf/intra_subPage1.asp?nodeid=238829

SPF Seniorernas intranät om integritet – personuppgifter på webben (bilder, ljud, etc)
https://medlem.foreningssupport.se/spf/intra_subPage1.asp?nodeid=239097

På Datainspektionens webbplats kan man läsa mer om dataskyddsbestämmelser. Datainspektionen svarar också på frågor:
https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/har-du-fragor/

 

Publicerades: 04 maj 2018 Uppdaterades: 04 maj 2018