Information rörande CPR och Region Skåne

Uppdaterades: 18 november 2019

SPF Seniorerna arbetar tillsammans med andra pensionärsorganisationer i CPR, Centrala Pensionärsrådet, under Hälso- och Sjukvårdsnämnden inom Region Skåne. På denna sida finns främst information och protokoll rörande detta.

Region Skåne

Uppföljning av Hälso- och Sjukvårdsavtalet

Den 17 oktober 2019 höll Skånedistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan en kursdag på temat "Uppföljning av avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne". Läs här ett utförligt referat från dagen
Material från föreläsningarna:
Vårdsamverkan Skåne
Mobilt vårdteam
SIP för äldre – hur fungerar det? 
Frågor till kommunen 
Rehabilitering av äldre 
Vårdkedjan vid stroke 

Protokoll från CPR mm

På länken nedan finns Hälso- och Sjukvårdsnämndens kalendarium. Klicka på resp. sammanträde och där finns även länkar till protokoll etc.

Till Hälso- och Sjukvardsnämnden

e-hälso strategi 2016-2020

Dokument om regionens strategi

e-tjänster

Via inloggning till Vårdguidens e-tjänster är det möjligt för medborgare över 18 år som är folkbokförda i Skåne att se personlig vårdinformation, se journaltexter och kontakta den offentliga vården i Region Skåne på ett säkert sätt.

Journaltexter inom vårdgivaren Region Skåne som är äldre än tre år går inte att läsa via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Äldre texter kan beställas som journalkopior i pappersform via Journal- och
arkivservice.

Till information om patientjournaler

Blanketter och information för att beställa journalhandlingar.

Serviceresor - Region Skånes Serviceresor - Skånetrafiken

Nyhetsbrev nr 1 per april 2017

Publicerades: 27 februari 2017 Uppdaterades: 18 november 2019