Tillsammans är vi starka!

Uppdaterades: 28 januari 2021

Bara i Skåne har SPF Seniorerna nästan 38.000 medlemmar och 120 lokala föreningar. För många seniorer har livet förändrats tack vare ett medlemskap i en lokalförening med trevliga utflykter, aktiviteter och nya vänner genom SPF.

Just nu är ingenting som vanligt. Den pågående pandemin har tillfälligt påverkat föreningarna som har fått anpassa sina programutbud. Men under loppet av året kommer förhoppningsvis lokalföreningarna igång igen med sina aktiviteter. Vi är många som ser fram emot en tid då vi kan träffas och allting blir "som vanligt" igen.

Visste du att SPF Seniorerna också bedriver ett viktigt opinionsarbete för att förbättra seniorers villkor? I denna tid är det viktigare än någonsin med påverkansarbete!

Några aktuella frågor som SPF Seniorerna arbetar med:

 • En tryggare äldreomsorg med mera pengar till äldrevården och bättre arbetsvillkor och utbildning för personalen.
 • Äldreomsorgslyftet – 2021 får kommunerna 7,4 miljarder extra statliga pengar. Våra representanter i kommunala pensionärsråden bevakar att pengarna används rätt.
 • Äldre ska prioriteras för vaccin – vaccinationsordningen ska ligga fast.
 • Åldersdiskriminering.
 • Förbättrade bolånevillkor för äldre.

Ensam är INTE stark. Ju fler vi är, desto större möjlighet att påverka!

Vad får jag som medlem?
Här följer en liten sammanfattning. Som medlem i SPF får du:

 • Nya vänner och social gemenskap genom din lokalförening.
 • Tidningen Senioren med 9 nummer/år (värde 380:–).
 • Medlemsförmåner från förbund, distrikt och förening.
 • Möjlighet att få Smart Seniorkort med fler rabatter kostnadsfritt.
 • Möjlighet att delta i resor, studiecirklar, utflykter och friskvårdsaktiviteter.
 • Information om och stöd av, vårt opinionsarbete med äldrefrågor.
 • Ett medlemskap kostar 250–350 kr/år beroende på lokalförening.

Vill du bli medlem? Klicka HÄR för att läsa mer. Välkommen!

 

Publicerades: 21 januari 2021 Uppdaterades: 28 januari 2021