Information om Resegarantilagen

Denna information är främst till för Föreningar.

Resegarantilagen - Ny sedan år 2018

Tidigare resegarantilag innebar en skyldighet för våra föreningar i samband med resor med övernattning. Kortfattat fick föreningen i princip avsätta ett belopp hos Kammarkollegiet (min 50.000 kr) eller se till att inte kunna uppfattas som medarrangör (låta researrangören ha "alla" kontakter med resenären). Detta för att undvika att ta ekonomisk risk i samband med förseningar, inställda resor etc.

Undantag i den nya lagen sedan år 2018

Det finns vissa undantag från skyldigheten att ordna med resegaranti. Om du uppfyller någon av dessa punkter behöver du inte anmäla den verksamheten till Kammarkollegiet

  1. Om resan är kortare tid än 24 timmar och inte innehåller övernattning.
  2. Om resan anordnas utan vinstsyfte, är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer.
  3. Om resan köps av en resenär som är företagare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund.
  4. Om dina resenärer alltid betalar i efterskott och du inte har några transporter i dina arrangemang.

Punkt 2 ovan är viktig för föreningar, som anordnar resor, och innebär i många fall att föreningar inom SPF Seniorerna inte behöver resegaranti och att de som har betalat in kan få sina pengar tillbaka från Kammarkollegiet

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet/hur-stor-ska-din-garanti-vara