Information om Resegarantilagen

Uppdaterades: 06 oktober 2017

Denna information är främst till för Föreningar.

Resegarantilagen

Denna information är från år 2012 och gäller tillsvidare. Ansvar tas inte för om något ändras i lag eller föreskrifter.

Resegarantin ger den enskilde ersättning som köpt en resa som ställs in eller avbryts, till exempel för att researrangören har försatts i konkurs. Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang. Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ställa garanti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer. Minimibeloppet för resegaranti är 50 000 kronor.

För att undgå skyldigheten att ställa resegaranti åligger det SPF-föreningen att hantera reseverksamheten enligt följande:

  1. Föreningen får inte vara delaktig som medarrangör i någon form av resa, undantaget dagresor utan övernattning (under 24 timmar)
  2. Föreningen får informera om resor till sina medlemmar, under förutsättning att det tydligt framgår vem som är researrangör
  3. Föreningen kan inte ta emot anmälningar från sina medlemmar till ett researrangemang, men förmedla intresseanmälan till researrangören som i sin tur skickar resebevis, resevillkor och inbetalningsblanketter, alternativt tar emot betalning via kreditkort
  4. Föreningen får inte hantera några ekonomiska medel för flerdagsresor som anmälnings- avgift, slutlikvid etc. utan alla ekonomiska transaktioner skall ske mellan den enskilde medlemmen och researrangören
  5. Föreningen får inte bekräfta deltagande i researrangemanget, gentemot enskild medlem, utan detta skall ske via researrangören

OBS att texten här kan skilja sig i detaljer från Boknings- och betalningsrutiner, före presentation av resorna. I sådana fall gäller reglerna på denna sida

Publicerades: 06 oktober 2017 Uppdaterades: 06 oktober 2017