Mötesglädje istället för ensamhet

Uppdaterades: 21 januari 2021

Projektet pågår i 3 år med start år 2021. Skåne är ett av sex distrikt som skall skapa en fokusgrupp som planerar att träffas 3 gånger under projekttiden.

Publicerades: 20 januari 2021 Uppdaterades: 21 januari 2021