Trafik

På denna sida lägger vi ut information om trafikregler och nyheter på trafikfronten, särskilt information som kan vara av intresse för äldre.

Vilka regler gäller för fotgängare i trafiken?

Olyckor på gångbanor och trottoarer ökar. Det finns många nya fordonstyper som far fram överallt.

Trafikregler för gångtrafikanter – finns de? Ja, de finns angivna i Trafikförordningen.
Gående är en vägtrafikant och skall därför följa trafikförordningens regler för all vägtrafik (7 kap 1§ trafikförordningen).

Vad gäller när vi går på gångbanor och trottoarer? Var skall vi gå?
Oberoende om vi går på körbanan eller på en gemensam gång- och cykelbana skall vi om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. De regler som gäller för gående gäller också de som förflyttar sig med elskoter och rullstol.

När du kör en elrullstol eller elskoter är du då en gångtrafikant eller cyklist?
Det beror på hur fort du kör. Om du kör i gångfart, cirka 5-6 km/tim, räknas du som gångtrafikant.
Om du kör fortare räknas du som cyklist och då får du inte köra på gångbanan eller trottoaren.
För att vara en trafiksäker förare är det klokt att inte köra fortare än i gångfart.

Om vi hjälps åt kan vi tillsammans undvika många olyckor som drabbar oss äldre!

Text: Göran Wenemark 2020-10-28