Försäkringar inom SPF

Uppdaterades: 24 januari 2019

SPF Seniorerna har företags-/ansvarsförsäkring som gäller för alla lokalföreningar. "Mötesförsäkring" / Olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar i samband med föreningsaktiviteter, samt till och från dessa. Medlemmar erbjuds privata gruppolycksfallsförsäkring och grupplivsförsäkring under vissa förutsättningar.

Gruppolycksfalls och Grupplivsförsäkringen

Kortfattat så erbjuds alla medlemmar försäkringarna av Skandia.
Medlemskap i SPF Seniorerna är en förutsättning för att den skall vara giltig, oberoende av om premie betalats.
Livsförsäkringen måste tecknas innan individen fyller 70 år.

Efterskydd

Så här står det i villkoren:

1.2.2 Vad innebär efterskydd?

Om en gruppmedlem utträder som medlem ur SPF Senio­rerna upphör Skandias ansvar mot gruppmedlemmen 3 månader efter utträdet (efterskydd).

Läs gärna mer under www.skandia.se/spf

Publicerades: 08 mars 2018 Uppdaterades: 24 januari 2019