Nyheter

Digitala betaltjänster för alla!

Digitala betaltjänster har slagit igenom på bred front, både hos kommersiella och offentliga aktörer. Men samtidigt är det många, till exempel personer med kognitiva nedsättningar, som tycker att det är svårt att använda sig av tjänsterna. Länsstyrelsen i Skåne håller på att utveckla ett plattform med övningar om hur man betalar på internet. Till detta söker man testpersoner. Nyfiken? Läs mer i dokumentet nedan!

Zoom – baskurser för alla medlemmar

Förbundet bjuder in alla medlemmar att delta i två Zoom-utbildningar under våren. Zoom är ett program för digitala möten. Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna kan du lära dig hur du deltar i ett Zoom-möte samt hur du skapar och leder ett eget Zoom-möte.

För föreningsbruk finns nu manual för SMS-utskick

Det går fortfarande inte att skicka mass-SMS via medlemsregistret, men nu finns en manual för hur man kombinerar en extern tjänst med excel-export från medlemsregistret.

Julstängt på distriktskansliet

I samband med jul och nyår håller distriktskansliet stängt vecka 52–53.

Ersättning för egen bil vid sjukresor

Från 5 november till 31 december 2020 kan ersättning fås för resor utanför Skåne med egen bil.

Rekommendationer ang årsmöten

Det är förbundets rekommendation att föreningar inom SPF Seniorerna inte i nuvarande skede genomför årsmöten fysiskt. Istället finns det några alternativ som föreningen kan välja.

Trygghetslinjen - Skånetrafiken

Region Skåne har öppnat ett telefonnummer som kan ringas när resenärer känner någon typ av oro eller har en känsla av otrygghet.

Deltagare för validering av snabbtester - Covid-19

Folkhälsomyndigheten genomför just nu ett projekt med syfte att validera snabbtester för antikroppar mot covid-19 och söker deltagare i Skåne