Tryggare ekonomi på äldre dar

Uppdaterades: 18 november 2019

SPF Seniorerna har i samarbete med Finansinspektionen och Nätverket "Gilla din Ekonomi" utbildat videreinformatörer i ämnet. Här finns en lista på informatörer inom SPF Seniorerna.

Tanken är inte att personerna nedan skall vara experter, utan att ha en översiktlig kunskap om en rad olika ämnen. Möjligtvis ska de kunna bistå med att få igång studiecirklar, tipsa om föredragshållare och få till stånd kurser i vissa ämnen.

Lista per 170227: Diplomerade informatörer Tryggare ekonomi på äldre dar 2016.pdf

Här hittas material om man vill arrangera en informationsträff eller en studiecirkel:
http://gilladinekonomi.se/informatorer/tryggare/material/

Vill du se TV-program i olika ämnen: UR Samtiden

Broschyrer finns i olika ämnesområden här:
http://gilladinekonomi.se/informatorer/broschyrer/

Läs och lär mer om bostadstillägg och äldreförsöjningsstöd:
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer

Publicerades: 27 februari 2017 Uppdaterades: 18 november 2019