Information till föreningar och styrelseledamöter

Uppdaterades: 16 november 2020

Här ligger information till Skånes föreningar inom SPF Seniorerna. Det kan finnas dolda undersidor som man måste ha direktadresser till – normalt gäller det information avsedd för föreningarnas styrelseledamöter.

Rekommendationer angående Årsmöten år 2021 med anledning av corona-pandemin

Finns i ett nyhetsbrev per 2020-11-12 i denna länk

Lättnader i reglerna gällande resegarantilagen och vem som räknas som researrangör

Läs mer här

Nomineringar Distriktsuppdrag

Senast den 18 november 2020 önskar Distriktets valbedning nomineringar. Svarsadress se missivbrev nedan.

Missivbrev  Nuvarande förtroendevalda  Svarsblankett i excel  Svarsblankett i PDF

Föreningssektionen

Hösten 2019 har det bildats en ny grupp i Skånedistriktets styrelse, Föreningssektionen. Sektionens målsättning är att förbättra kontakten mellan distriktsstyrelsen och föreningarna. Ett första steg är ett besök till föreningarna. Läs mer här

Kongress 2020

SPF Seniorernas kongress är 12–14 juni i Stockholm. Skånes distriktsstämma utser ombuden i april 2020.

Motioner måste vara inne 6 månader innan. D.v.s. den 12 december 2019 och före detta datum ha ett yttrande från respektive förenings och distriktsstyrelse. Motioner från medlem måste därför snarast till föreningsstyrelsen. Distriktet välkomnar motioner så snart som möjligt för behandling, men senast den 2 december 2019.

Skånedistriktets motioner till kongressen finns här

Beachflaggor att köpa för föreningarna

Skånedistriktet har lånat ut beachflaggor, men efterfrågan från lokalföreningar om att köpa har funnits. Skånedistriktet har tagit fram en "Hajfena". Läs mer

Skånedistriktets styrelseprotokoll

Distriktets protokoll läggs numera på en dold hemsidasida. Beslut har tagits om att minimera brevutskick och protokoll mm skickas numera inte med brev till föreningarna, utan hämtas på hemsidan. Länken har skickats ut till alla föreningar. Har ni inte ha tillgång till adressen/länken kontakta distriktskansliet på spf.skane@telia.com

SPF Seniorernas Intranät

Mycket information, handböcker, mallar, styrande dokument, tips och hjälp finns att hämta på vårt intranät. Alla förtoendevalda, som har upplagda uppdrag i medlemsregistret, har tillgång till ett utökat intranät. Intranätet kräver inloggning, men alla har samma lösenord. Fråga någon i din föreningsstyrelse eller kontakta distriktskansliet. 

Länk till inloggning för förtroendevalda

Epost från registret kommer inte fram?

Vi alla har förmodligen problem med detta.

Har personen ifråga valt bort att få nyhetsbrev, så skickas inte mejl från registret till denna personen. På personkortet under sista sektionen "Information" kan man se inställningarna som gjorts. (Standardinställningen när registrering sker inne i registret är tillsvidare "tillåt inte" pga att aktivt medgivande krävs enligt GDPR).

Det kan också bero på inställningar hos mottagaren och eposten hamnar i mottagarens skräppost. Kolla skräpposten, men även om man har epost som hämtas hem till den egna datorn, så finns risken att posten ligger kvar i leverantörens server. D.v.s. man måste logga in och se vad som ligger i skräpposten på internet/"webbmail".
Rekommendera medlemmar/funktionärer att lägga till noreply@utskick.spfseniorerna.se som betrodd avsändare eller utskick.spfseniorerna.se som betrodd domän.

Kongressen antog på kongressen år 2017 reviderade normalstadgar för förening.

Här finns en ändringsbar wordfil

Miriam och Epi-server

Länk till mer info om Miriam och Epi server

Om bokföringsprogram

SPF kommer inte att ha Föreningssupport som leverantör av system längre. Befintliga bokföringsprogram under Föreningssupport kommer att ligga kvar och nya kan läggas upp.
Se mer på denna länk

Tips om gratis bokföringsprogram med länk: Zervant      Promikbook

Publicerades: 08 december 2016 Uppdaterades: 16 november 2020