Datautbildningar som anordnas av andra

Uppdaterades: 26 juni 2017

Kommer det in förslag på datautbildningar och dessa bedöms relevanta och/eller innebär en ringa kostnad för föreningar/medlemmar publiceras de här.

Skånedistriktet har normalt ingen kunskap om kvalité eller någon erfarenhet av nedanstående erbjudanden:

Kursmaterial till allmän datorkunskap - Bertil Rosenqvist

Bertil Rosenqvist har under en längre tid hållit kurser och studiocirklar i Datorkunskap. Senast för SPF i Bjärred.
Dessa kurser upphör och Bertil har valt att lägga ut vissa delar på webben, www.utb.marber.se. De kurser som lagts ut är allmän datorkunskap och Windows 10. Materialet är anpassat för både lärarledd utbildning och för självstudie.

Det är helt fritt för SPFs medlemmar att få ta del av materialet och sprida till era medlemmar, med förhoppning att detta ska komma till nytta för medlemmarna.
Datorkunskap kommer att uppdateras efter läsarnas önskemål en gång per år.

Det vore trevligt för mig om ni kunde skicka ett mail och berätta om ni har någon glädje av materialet. Mail till: bertil@marber.se

 

Publicerades: 26 juni 2017 Uppdaterades: 26 juni 2017