Datautbildningar som anordnas av andra

Uppdaterades: 18 februari 2020

Kommer det in förslag på datautbildningar och dessa bedöms relevanta och/eller innebär en ringa kostnad för föreningar/medlemmar publiceras de här.

Aktuellt: Seniorsurfarna

För många äldre har olika digitala tjänster inte alls förenklat tillvaron utan snarare komplicerat den. Det vill tv-programmet Seniorsurfarna nu råda bot på, tillsammans med studieförbund, seniororganisationer och folkhögskolor. 
Seniorsurfarna består av sex program som börjar sändas den 20 februari 2020 kl 21.00 i SVT1.
I samband med detta lanserar Studieförbundet Vuxenskolan en sajt med samma namn som innehåller material till ledare för studiecirklar.
Läs mer på denna länk:
Seniorsurfarna 

Kursmaterial till allmän datorkunskap - Bertil Rosenqvist

Bertil Rosenqvist har under en längre tid hållit kurser och studiocirklar i Datorkunskap. Senast för SPF i Bjärred.
Dessa kurser upphör och Bertil har valt att lägga ut vissa delar på webben, www.utb.marber.se. De kurser som lagts ut är allmän datorkunskap och Windows 10. Materialet är anpassat för både lärarledd utbildning och för självstudie.

Det är helt fritt för SPFs medlemmar att få ta del av materialet och sprida till era medlemmar, med förhoppning att detta ska komma till nytta för medlemmarna.
Datorkunskap kommer att uppdateras efter läsarnas önskemål en gång per år.

Det vore trevligt för mig om ni kunde skicka ett mail och berätta om ni har någon glädje av materialet. Mail till: bertil@marber.se

 

Publicerades: 26 juni 2017 Uppdaterades: 18 februari 2020