Det nya åldrandet

Uppdaterades: 18 november 2019

Rapport från” Det nya åldrandet” Eslöv 19 november 2018.

Den 19 november samlades KPR representanter från Skåne i Eslövs medborgarhus kring en uppföljningskonferens av dialogen som påbörjats året tidigare kring framtidens äldreomsorg. I detta utskick sammanfattas mycket kort gruppernas anteckningar. Vi bifogar också presentationen från SKL kring välfärdsteknik och länk till den ”digitala anslagstavla” vi använde oss av under den sammanfattande diskussionen i storgrupp. I denna anslagstavla finns fler exempel från kommunernas arbete den innehåller också bifogade filer med gruppernas anteckningar till den som vill fördjupa sig mer. Gruppernas mallar för arbetsmaterial både från 2017 och 2018 bifogas även dessa då de kan vara till god grund för dialog med lokala politiker.

 Med detta utskick bifogas även Monika Olin Wikmans krönika i YA publicerad strax efter konferensen.  Denna krönika är också en god sammanfattning av konferensens innehåll samt sammanfattning av framtidens utmaningar.

Sammanfattad diskussion – Har steg kunnat tas i rätt riktning?

Övergripande tema för diskussionerna under konferensen är att stora utmaningar kvarstår. Processen att leda KPR -arbetet framåt till en aktiv remissinstans och dialogpartner står på många håll still medan det också rapporteras från vissa kommuner att man blir inlyssnade på ett bra sätt. Gällande gemensamma planer med kommun och KPR kvarstår också mycket arbete.

En stor utmaning man också ringade in i grupperna var arbetet kring kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Man ser här stora utmaningar att rekrytera kompetent personal och kompetensutveckla befintlig.

Flera intressanta exempel på den nya välfärdstekniken delades också bland deltagarna där man i en kommun hade ett pilotprojekt där ett boende testade nya produkter för att kunna sprida vidare till andra. Dialog i grupper också kring hur vi i större utsträckning blir delaktiga i dialogen kring välfärdstekniken med kommunerna.

Diskussioner fördes också kring behovet av att lagstadga KPR.  Deltagare gav exempel från studiebesök i Danmark där man valt att lagstadga arbetet, så väl i Norge.

Länk till ”den digitala anslagstavlan”: 

https://padlet.com/emmaerikssonolsson/6wp3zi9mitsa

Material från konferensen

Eslöv 19 nov SKL UTSKICK KONFERENS som PDF.pdf

Eslöv 19 nov SKL UTSKICK KONFERENS.pptx

Framtidens äldreomsorg utskick konferens.pdf

Krönika ensamhet Monika utskick konferens.pdf

Underlag frågor SPF konf 18 arbetsmaterial utskick konferens.docx

 

Publicerades: 13 februari 2019 Uppdaterades: 18 november 2019