Organisationsöversikt Skånedistriktet

Uppdaterades: 03 februari 2020

Distriktet har under 2019 under ledning av Rolf Gårdmo genomfört en organisationsöversyn som resulterat i en arbetsorganisation enligt nedanstående översikt. Beslut har tagits om att den ska tillämpas på försök under 2020. Dock har föreningssektionen påbörjat sitt arbete från hösten 2019.

Publicerades: 31 januari 2020 Uppdaterades: 03 februari 2020