Information till Kassörer

Här kommer kortfattad information som föreningskassörer och/eller andra föreningsaktiva kan ha nytta av.

Deklarationer

Det finns en tjänst, 180215, för föreningar som skall deklarera hos Skatteverket

Grundregel är att deklaration skall lämnas senast 6 månader efter bokslutsdatum.

En normal SPF-föreningen behöver endast lämna "förenklade uppgifter" på utskickad Inkomstdeklaration 3. D.v.s. huvudblanketten samt INK3SU gällande skattefri verksamhet för ideella föreningar.

Anstånd med att lämna deklaration i 5 år

De flesta SPF-föreningar kan få anstånd (5 år åt gången) med att lämna särskild uppgift / Inkomstdeklaration 3 - PDF blankett

Arbetsgivare

Säsongsregistrerad arbetsgivare (Om man inte betalar löner varje månad)

Betalar man ut lön och arvoden är man skyldig att betala arbetsgivaravgift, eventuellt innehålla skatt samt lämna kontrolluppgift.
Arbetsgivararvgift måste betalas om ersättning till en person är 1000 kr eller mer per kalenderår.
Kontrolluppgift måste lämnas för person om ersättningen är 100 kr eller mer.

Nytt för år 2019 - AGI: Arbetsgivardeklaration på individnivå.

Kortfattat så måste man registrera upplysning om varje individs ersättning den månad ersättningen betalas ut. Detta gäller inte så länge ersättningen är under 1000 kr, då kan man fortfarande lämna kontrolluppgift i januari som tidigare (enligt ovan).
Kontakta Distriktskansliet på 0413-291 50 om mer information önskas. 

Moms

Momsen kan vara lägre än 25% på en hel del av de tjänster SPF-föreningar köper in. SKV 562 Moms inom kulturområdet

Annat

Kontroll av om ett personnummer eller organisationsnummer är registrerad för F-skatt

Namnändringsblankett för föreningar

Allmän information hos skatteverket om ideella föreningar