Information till Kassörer

Uppdaterades: 09 maj 2018

Här kommer kortfattad information som föreningskassörer och/eller andra föreningsaktiva kan ha nytta av.

Deklarationer

Det finns en tjänst, 180215, för föreningar som skall deklarera hos Skatteverket

Grundregel är att deklaration skall lämnas senast 6 månader efter bokslutsdatum.

En normal SPF-föreningen behöver endast lämna "förenklade uppgifter" på utskickad Inkomstdeklaration 3. D.v.s. huvudblanketten samt INK3SU gällande skattefri verksamhet för ideella föreningar.

Anstånd med att lämna deklaration i 5 år

De flesta SPF-föreningar kan få anstånd (5 år åt gången) med att lämna särskild uppgift / Inkomstdeklaration 3 - PDF blankett

Arbetsgivare

Säsongsregistrerad arbetsgivare (Om man inte betalar löner varje månad)

Betalar man ut lön och arvoden är man skyldig att betala arbetsgivaravgift, eventuellt innehålla skatt samt lämna kontrolluppgift.
Arbetsgivararvgift måste betalas om ersättning till en person är 1000 kr eller mer per kalenderår.
Kontrolluppgift måste lämnas för person om ersättningen är 100 kr eller mer.

Moms

Momsen kan vara lägre än 25% på en hel del av de tjänster SPF-föreningar köper in. SKV 562 Moms inom kulturområdet

Annat

Namnändringsblankett för föreningar

Allmän information hos skatteverket om ideella föreningar

Publicerades: 27 februari 2018 Uppdaterades: 09 maj 2018